درباره معاونت

سرپرست آموزش های عمومی و مهارتی (سما)

 

علیرضا خوش تراش


 

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

دانشجوی دکترا سیستم‌های نرم افزاری