آخرین اخبار مدارس


23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان پسرانه سما

23 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دقایقی با قرآن

محسن قرائتی

تفاسیر شیعه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تضادهای درونی ما

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

عارفانه

دبستان پسرانه سما

مردیم از این همه مشق

ترور رومین

تکلیف شب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهزاده کوچولو

آنتوان دوسنت اگزوپری

درسهایی برای زندگی

دبستان دخترانه سما

یار هم... در کنار هم

حمید گروگان

حروف الفبا

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

آشنایی با اسلام برای نوجوانان

محسن قرائتی

اسلام شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انسان 250ساله

سیدعلی خا منه ای

دینی

دبستان پسرانه سما

ویژه نامه آشتی با امام زمان

استاد محمد شجاعی

آشتی با امام زمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انسان 250ساله

سیدعلی خا منه ای

دینی

دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبستان دخترانه سما

زمان و فصل ها

برنداوال پال

پاسخ به سوال ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سلما سارمی

مسابقه: قبولی در نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین حاجی زاده

مسابقه: قبولی در نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا نیک بین

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حمیدرضا پورعماد

مسابقه: آزمون تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

سعيد انتخابي

1382/07/23

دبستان پسرانه سما

سبحان فتحي

1388/07/27

دبستان پسرانه سما

سجاد بابائي ناوخي

1386/07/30

دبستان پسرانه سما

اميرطاها تاجياني امامقلي

1388/07/29

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

مصطفي روزبهان

1383/07/30

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

علي حاجي جديدفرخاني

1383/07/29