آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

01 خرداددبیرستان پسرانه سما دوره اول

25 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سالار محمدقلی زاده

مسابقه: شاگرد اول دهم انسانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سینا بهشتی

مسابقه: شاگرد اول دهم تجربی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مليكا لطيفي

مسابقه: تكواندو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه تئاتر دبيرستان دخترانه دوره اول سما

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پادميرا يساوليان

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: مسابقات قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

كيانا داودي

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

سجاد صبوری نیا

مسابقه: احساس واژه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: شاگرد اول چهارم تجربی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الينا ناصري

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حمیدرضا پورعماد-علی نیکزاد- آرمین صنعتی

مسابقه: جشنواره خیام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحید رستگار

مسابقه: شاگرد دوم پایه دهم تجربی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سروش حيدري گوگدره

1384/04/07

دبستان پسرانه سما

علي ميثاق توپكانلو

1384/04/08

دبستان دخترانه سما

ستايش شيرزادخاني

1388/04/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عادل كريمي چپه

1379/04/06