آخرین اخبار مدارس


29 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

19 مهردبستان پسرانه سما

18 مهردبستان پسرانه سما

18 مهردبستان دخترانه سما

17 مهردبستان دخترانه سما

12 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبستان دخترانه سما

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

دیوان اشعار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

دبستان پسرانه سما

مردیم از این همه مشق

ترور رومین

تکلیف شب

دبستان پسرانه سما

چهارده معصوم

اداره کل قرآن ، عترت و نماز

داستان مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

عاشورا

دبستان دخترانه سما

پندها و لطیفه ها

محسن سلامی نژاد

اخلاق اسلامی

دبستان دخترانه سما

دقایقی با قرآن

محسن قرائتی

تفاسیر شیعه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سینا محمدنیا

مسابقه: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا نیک بین

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه قزل

مسابقه: آزمون تيزهوشان 96-95

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمد برات پور

مسابقه: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سروش حیدری-سینامحمدنیا-محمدحسین قلیزاده-احمدبراتپو

مسابقه: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شيرين عسگريان

مسابقه: آزمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهديس ايزدي

مسابقه: ازمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه قزل

مسابقه: آزمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حنانه كوهستانيان

مسابقه: آزمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی صادقی-پوریا قادری

مسابقه: ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

.

مسابقه: کسب مقام دوم کشوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صباکامیاب

مسابقه: مسابقه احساس واژه ها

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عرفان باسعادت

1384/08/08

دبستان پسرانه سما

علي آيتي

1384/08/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا ساقي

1388/08/08

دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه صديق شورك حاچي

1384/08/04