آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 بهمندبیرستان پسرانه سما دوره اول

03 اسفنددبیرستان پسرانه سما دوره اول

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 بهمندبیرستان پسرانه سما دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحید رستگار

مسابقه: شاگرد دوم پایه دهم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رحمانیان

مسابقه: شاگرد دوم پایه سوم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا خوشحال

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز سما استان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: مسابقات قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه تئاتر دبيرستان دخترانه دوره اول سما

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: شاگرد اول چهارم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سالار محمدقلی زاده

مسابقه: شاگرد اول دهم انسانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا طوفاني

مسابقه: مسابقه كاريكاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا رسولی

مسابقه: شاگرد اول سوم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

سجاد صبوری نیا

مسابقه: احساس واژه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سینا بهشتی

مسابقه: شاگرد اول دهم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقه استانی فوتسال دبیرستان های سما

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

بهاره بهاردوست

1387/02/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه تيموري

1384/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا شخصي كامياب

1381/02/03

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

ابوالفضل باسعادت

1381/02/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا طالبي

1385/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي سليمي كلوخي

1384/02/05

دبستان دخترانه سما

يكتا ناصري

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد سعيدي كلوخي

1386/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا بزرگي

1381/02/05

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

آرمان قربانيان تيكانلو

1381/02/07