آخرین اخبار مدارس


09 مرداددبستان پسرانه سما

09 مرداددبستان پسرانه سما

01 مرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 تیردبستان پسرانه سما

01 تیردبیرستان پسرانه سما دوره اول

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

01 خرداددبیرستان پسرانه سما دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

چهارده معصوم

اداره کل قرآن ، عترت و نماز

داستان مذهبی

دبستان پسرانه سما

مردیم از این همه مشق

ترور رومین

تکلیف شب

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

رضا شاکرنژاد

مسابقه: طرح قدس(قرآن در سما)

رتبه: دوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

سجاد صبوری نیا

مسابقه: احساس واژه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سینا بهشتی

مسابقه: شاگرد اول دهم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا طوفاني

مسابقه: مسابقه كاريكاتور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آتنا ميرزاخان زاده

مسابقه: كاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

كيانا داودي

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حیدری

مسابقه: مسابقه کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الينا رستمي

مسابقه: مرآت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پادميرا يساوليان

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا رسولی

مسابقه: شاگرد اول سوم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحید رستگار

مسابقه: شاگرد دوم پایه دهم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقه استانی فوتسال دبیرستان های سما

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

مهدي باقري

1381/06/02

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

عليرضا مرادي

1382/06/04

دبستان دخترانه سما

سيده سارينا حسيني

1387/06/05

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

اميررضا محمدنژاد

1381/06/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا طيوري

1379/06/04

دبستان پسرانه سما

محمد بابائي

1384/06/07

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان سامي

1385/06/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي صالحي

1379/06/06

دبستان دخترانه سما

تينا خوش رفتار مقدم

1386/06/01

دبستان پسرانه سما

ياشار فكوريزدان آباد

1387/06/05