آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 بهمندبیرستان پسرانه سما دوره اول

03 اسفنددبیرستان پسرانه سما دوره اول

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 بهمندبیرستان پسرانه سما دوره اول

06 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

06 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 بهمندبیرستان پسرانه سما دوره اول

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: شاگرد اول چهارم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رحمانیان

مسابقه: شاگرد دوم پایه سوم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا طوفاني

مسابقه: مسابقه كاريكاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا خوشحال

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز سما استان

رتبه: سوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقه استانی فوتسال دبیرستان های سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سینا بهشتی

مسابقه: شاگرد اول دهم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سالار محمدقلی زاده

مسابقه: شاگرد اول دهم انسانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه تئاتر دبيرستان دخترانه دوره اول سما

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا رسولی

مسابقه: شاگرد اول سوم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحید رستگار

مسابقه: شاگرد دوم پایه دهم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: مسابقات قرائت قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پادميرا يساوليان

1385/12/12

دبستان دخترانه سما

نگين بيد برگ

1388/12/14

دبستان دخترانه سما

كيانا داودي

1383/12/13

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

اميرمحمد ايزدجو

1381/12/11

دبستان پسرانه سما

نيما فخري سه يك آب

1385/12/11

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

ميثم نيك پي

1382/12/14

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

حسين موقر

1382/12/09

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

سجاد داوطلب

1381/12/13

دبستان دخترانه سما

مونا بزرگي

1386/12/12

دبستان پسرانه سما

علي محمدي وزان

1383/12/12

دبستان پسرانه سما

سجاد محمديان خشتي

1384/12/14

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

اميرحسين اميدفر

1381/12/15

دبستان پسرانه سما

محمدحسين قلي زاده

1383/12/14