آخرین اخبار مدارس


07 خرداددبستان دخترانه سما

06 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 خرداددبستان پسرانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

28 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انسان 250ساله

سیدعلی خا منه ای

دینی

دبستان دخترانه سما

زمان و فصل ها

برنداوال پال

پاسخ به سوال ها

دبستان دخترانه سما

یار هم... در کنار هم

حمید گروگان

حروف الفبا

دبستان پسرانه سما

ویژه نامه آشتی با امام زمان

استاد محمد شجاعی

آشتی با امام زمان

دبستان دخترانه سما

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

دیوان اشعار

دبستان پسرانه سما

رازشکلها

پل راجرز

راز شکل ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تضادهای درونی ما

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

عارفانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

عارفانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیرین تر از عسل

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

چهل روایت ازجنگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهزاده کوچولو

آنتوان دوسنت اگزوپری

درسهایی برای زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما صادقی

مسابقه: مسابقات استانی نیوکونگ فو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا محمد قلی مزرجی

مسابقه: رشته خوشنویسی مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما صادقی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی بخش دست سازه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد دین محمدی

مسابقه: مسابقات قرآنی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه پنجم

مسابقه: مسابقه تئاتر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدقلی مزرجی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه رمضانی

مسابقه: رشته آب ومرکب مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا براتی

مسابقه: رشته زغال مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پادمیرا یساولیان

مسابقه: تصویرسازی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یاسمین رجایی

مسابقه: رشته گواش مسابقات فرهنگی و هنری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا براتی

مسابقه: نقاشی با ذغال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین اشرفی

مسابقه: مسابقه الگوریتم نویسی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين اكبري خسرويه

1380/04/24

دبستان پسرانه سما

مهدي علي پورگبرآباد

1389/04/25

دبستان پسرانه سما

عرفان اسلامي

1390/04/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستابش ذوالفقاري

1385/04/27

دبستان پسرانه سما

عرفان كاظم يوسف خاني

1387/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا فخرايي پيش باغان

1385/04/25

دبستان پسرانه سما

علي رحماني آبجهان

1387/04/30

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

مهدي دولابي

1383/04/30

دبستان دخترانه سما

مائده شكوه ناخ

1386/04/25