آخرین اخبار مدارس


25 تیردبستان پسرانه سما

01 تیردبیرستان پسرانه سما دوره اول

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

08 خرداددبستان پسرانه سما

01 خرداددبیرستان پسرانه سما دوره اول

25 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

داستان بعد گمشده

رسول خردمندی

تخیلی

دبستان پسرانه سما

مردیم از این همه مشق

ترور رومین

تکلیف شب

دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بُعد دیگر وجود

خوزه سیلوا

تربیتی

دبستان پسرانه سما

چهارده معصوم

اداره کل قرآن ، عترت و نماز

داستان مذهبی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

كتاب 72 معماي كربلا

محمود جويباري

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الينا ناصري

مسابقه: تكواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا رسولی

مسابقه: شاگرد اول سوم تجربی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا طوفاني

مسابقه: مسابقه كاريكاتور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا خوشحال

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز سما استان

رتبه: سوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقه استانی فوتسال دبیرستان های سما

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد رحمانیان

مسابقه: شاگرد دوم پایه سوم تجربی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین تقوی

مسابقه: مسابقات قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پادميرا يساوليان

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

كيانا داودي

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حمیدرضا پورعماد-علی نیکزاد- آرمین صنعتی

مسابقه: جشنواره خیام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گروه تئاتر دبيرستان دخترانه دوره اول سما

مسابقه: تئاتر

رتبه: سوم

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

رضا شاکرنژاد

مسابقه: طرح قدس(قرآن در سما)

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي اكبر محمدي

1388/05/02

دبستان پسرانه سما

ياسين موسي پور

1388/05/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي اصيل

1379/05/08

دبستان پسرانه سما

سامان صفاران

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

علي اكبر سلماني فيلابي

1386/05/05

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

اميرحسين صحرائي

1383/05/02

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

مهدي رجب پور برج

1383/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ليلا رمضاني

1382/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حيدري

1381/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده بقايي مقدم

1382/05/04