آخرین اخبار مدارس


30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

29 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

20 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

پندها و لطیفه ها

محسن سلامی نژاد

اخلاق اسلامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

عاشورا

دبستان پسرانه سما

بازی می کنم و یادمی گیرم

جانیس وان کلیو

علوم-سرگرمی های علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تضادهای درونی ما

کارن هورنای

روانشناسی

دبیرستان پسرانه سما دوره اول

آشنایی با اسلام برای نوجوانان

محسن قرائتی

اسلام شناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهزاده کوچولو

آنتوان دوسنت اگزوپری

درسهایی برای زندگی

دبستان پسرانه سما

مردیم از این همه مشق

ترور رومین

تکلیف شب

دبستان دخترانه سما

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

دیوان اشعار

دبستان دخترانه سما

زمان و فصل ها

برنداوال پال

پاسخ به سوال ها

دبستان دخترانه سما

دقایقی با قرآن

محسن قرائتی

تفاسیر شیعه

دبستان دخترانه سما

یار هم... در کنار هم

حمید گروگان

حروف الفبا

دبستان پسرانه سما

ویژه نامه آشتی با امام زمان

استاد محمد شجاعی

آشتی با امام زمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیمیا کیانی نژاد

مسابقه: لیگ علمی پایا بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مارال شایان

مسابقه: آزمون مرآت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدصالح خانو

مسابقه: مسابقات رباتیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهرا قربانیان

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پادمیرا یساولیان

مسابقه: تیراندازی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد حسین حیدری

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شيما امين زاده

مسابقه: ازمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الینا رستمی

مسابقه: لیگ علمی پایا بسیج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا طوفانی

مسابقه: مسابقات کاریکاتور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهديس ايزدي

مسابقه: ازمون نمونه دولتي 96-95

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صباکامیاب

مسابقه: مسابقه احساس واژه ها

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طه سیفی

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

ستایش غلامی

جدول انرژی وسایل برقی

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه دوم

ساخت ماشین های بادکنکی

دبستان دخترانه سما

ستایش غلامی

جدول انرژی وسایل برقی

دبستان دخترانه سما

مهرگان سعیدی

جدول انرژی وسایل برقی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان پسرانه سما دوره اول

محمدمهدي فهيمي اترآباد

1382/04/30

دبستان پسرانه سما

عرفان اسلامي

1390/04/30

دبستان دخترانه سما

مائده شكوه ناخ

1386/04/25

دبستان پسرانه سما

عرفان كاظم يوسف خاني

1387/04/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين اكبري خسرويه

1380/04/24